ĐĂNG KÝ KHAI THÁC MẠCH NƯỚC NGẦM
ĐĂNG KÝ KHAI THÁC MẠCH NƯỚC NGẦM
Căn cứ vào Luật môi trường 2014 và thông tư số 27/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường về việc cấp các loại giấy phép đăng ký khai thác mạch nước ngầm ( nước dưới lòng đất) , mẫu hồ sơ cấp và mẫu hồ sơ gia hạn , mẫu hồ sơ điều chỉnh , ..
ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN CHẤT THẢI NGUY HẠI
ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN CHẤT THẢI NGUY HẠI
ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN CHẤT THẢI NGUY HẠI          Việc đăng ký do các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện sẽ giúp các cơ quan chức năng có thẩm quyền về môi trường đánh giá rõ thực trạng xử lý nguồn chất thải độ..
ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
Gía dịch vụ dự án tại Tp.Hồ Chí Minh, quy mô cấp Sở: 40.000.000 VND - 45.000.000 VND Thời gian thực hiện: 20 ngày đến 40 ngày làm việc Tại sao phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là hồ sơ cần thực ..
ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN
ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN
A. Cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản 1. Cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, gồm: a) Cơ..