HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ĐƯỜNG
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ĐƯỜNG
Công nghệ sản xuất đường bao gồm 3 công đoạn chính như sau: -         Công đoạn ép nước mía -         Công đoạn làm sạch nước mía (hoá chế) -   &n..
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN (công suất 160 tấn SP/ngày - 640 tấn sắn nguyên liệu/ngày) Thuyết minh dây chuyền công nghệ sản xuất tinh bột sắn           Các công đoạn ..
PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Phương pháp xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học được ứng dụng để xử lý các chất hữu cơ hoà tan có trong nước thải cũng như một số chất ô nhiễm vô cơ khác như H2S, sunfit, ammonia, nitơ… dựa trên cơ sở hoạt động của vi sinh vật để phân huỷ chất hữ..