XỬ LÝ NƯỚC THẢI  NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MBBR
XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MBBR
Công nghệ xử lý nước thải MBBR là gì ? MBBR ứng dụng gì trong các công trình xử lý nước thải trong thực tế ? Công nghệ MBBR được triển khai như thế nào ? làm thế nào để lựa chọn thiết bị xử lý nước thải phù hợp với công nghệ MBBR … bạn xem thêm ..
XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM
XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM
Trong nền kinh tế đang phát triển như nước ta hiện nay, ngành dệt là một trong những ngành đang phát triển đáng kể ở nước ta. Song song với sự phát triển mạnh mẽ của ngành là vấn đề môi trường phát sinh từ quá trình sản xuất. Trong mỗi công đoạn của ..
XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH THỦY SẢN
XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH THỦY SẢN
Ngành chế biến thủy sản đông lạnh sử dụng khá nhiều nước trong quá trình sản xuất, chế biến. Vì vậy nguồn nước thải tạo ra cho môi trường xung quanh là khá nhiều, hơn nữa ngành này đã trải qua rất nhiều giai đoạn phát triển, công nghệ sản xuất ở mộ..